Enviro škola

Dodanie vybavenia projektu

Vo fotodokumentácii si môžete pozrieť realizáciu 1. fázy projektu – dodanie nábytku, edukačných pomôcok a IKT techniky.
Postupne budeme na portál dopĺňať informácie z realizovaných aktivít.