Enviro škola

Enviro testy

Človek a prostredie

Človek, sa živil zberom plodov, lovom živočíchov pre svoju obživu, bol priamo súčasťou prírody.

Energia a jej zdroje

Zdroj môže byť: materiál (surovina), prírodný objekt alebo jav, z ktorého možno získať užitočnú energiu.

Rozmanitá planéta

Príroda sa vždy pripravovala na neistú budúcnosť svojou rozmanitosťou.

Životné ekosystémy

Biómy predstavujú súbory podobných ekosystémov, ktoré vytvárajú rozsiahle ekologické systémy.