Enviro škola

Kontakty

Základná škola

Ul. Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy
Email: zakladnaskola@pobox.sk
Telefón: +421 53 4495 454

Mesto Spišské Vlachy

SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
Email: msuspv@spisskevlachy.sk
Telefón: +421 53 417 42 10

Envirofond

Informácie
IČO: 30796491
Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail: podatelna@envirofond.sk
Podnety a návrhy: napady@envirofond.sk