Spoločne za lepši svet

Enviro testy

Kategórie testov

Vyberte kategóriu testov

Človek a prostredie

Človek, sa živil zberom plodov, lovom živočíchov pre svoju obživu, bol priamo súčasťou prírody.

Energia a jej zdroje

Zdroj môže byť: materiál (surovina), prírodný objekt alebo jav, z ktorého možno získať užitočnú energiu.

Rozmanitá planéta

Príroda sa vždy pripravovala na neistú budúcnosť svojou rozmanitosťou.

Životné ekosystémy

Biómy predstavujú súbory podobných ekosystémov, ktoré vytvárajú rozsiahle ekologické systémy.

Enviro škola

O projekte

Program od začiatku svojho pôsobenia ponúka nástroje, ako pozitívnym smerom meniť environmentálne postoje mladých ľudí i dospelých.

,,Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Program nás motivuje k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia,“ povedala Erika Gerbócová, koordinátorka programu Zelená škola na Súkromnej strednej škole umeleckej animovanej tvorby v Bratislave.

Projekt Zelenej školy, ktorá sa zaoberá environmentálnou výchovou, funguje už 15. rok. V tomto roku sa do projektu zatiaľ zapojilo 345 škôl.

Environmentálny fond

zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z.

Enviro škola

Najnovšie aktivity

Aktivity

Dodanie vybavenia projektu

Vo fotodokumentácii si môžete pozrieť realizáciu 1. fázy projektu – dodanie nábytku, edukačných pomôcok a IKT techniky. Postupne budeme na portál dopĺňať informácie z realizovaných aktivít.

Čítať viac »